Integritetspolicy

Vi tillhandahåller era personuppgifter gällande de lagar och förordningar (GDPR). Nedan
beskriver vi hur vi tillhandahåller och använder er information.

Vilken information lagrar vi?
Via kontaktformuläret sparar vi namn, mailadress (e-post) och telefonnummer och via pop-up
endast mailadress. Vi grundar insamlingen av informationen på samtycke.

Ändamål med insamlingen?
Vi använder informationen till att ta kontakt och informera om kommande konserter

Hur tar du del, raderar eller ändrar den lagrade informationen?
Du har rätt att begära din information en gång i halvåret. Du har även rätt att ändra eller
radera din information när du vill.

Samtycke
Du har rätt att återkalla samtycke när du vill.
Om du anser att vi hanterat din information på ett sätt som ej är förenligt med det som
beskrivs ovan har du rätten att klaga till en tillsynsmyndighet.

Kontaktinformation till personuppgiftsombud och personuppgiftsansvarig
Namn: Gustaf Henriksson
Telefon: 070-204 40 46
E-post: info@gustafhenriksson.se
Gustaf Henriksson Music
Orgnr: 19850920-0153
Stramaljvägen 7
168 73 Bromma